Vaša prijava još nije potvrđena.

  • 75% 75%

Poslali smo vam e-mail s linkom za prijavu

Molimo provjerite svoj e-mail, otvorite poruku poslanu s adrese
croatia@younity.one

Kako biste pristupili besplatnom HEALSummitu, potvrdite svoju prijavu klikom na link koji smo vam poslali u e-mailu.

Ako ne možete pronaći e-mail, molimo provjerite neželjenu poštu (SPAM) i mapu “Promocije” i “Ažuriranja” te premjestite e-mail u vašu pristiglu poštu.

Često postavljena pitanja (FAQ)

Prošlo je više od 2 sata i još uvijek niste dobili naš e-mail?

Molimo provjerite mapu s neželjenom poštom (SPAM). Ako koristite Gmail, trebali biste također provjeriti mape “Promocije” i “Ažuriranja”. Bilo bi najbolje da spremite našu e-mail adresu (croatia@younity.one) u svoje kontakte kako biste bili sigurni da ćete vidjeti naše poruke.

Još uvijek nema znakova našemu e-mailu i nakon što ste provjerili mape s neželjenom poštom i promocijama?

Ako i nakon više od 2 sata ne zaprimite naš e-mail, kontaktirajte nas na croatia@younity.one

Zašto je potrebno potvrditi link za prijavu

Želimo biti sigurni da ste prijavljena osoba zaista vi i da vaš e-mail ne koriste neovlaštene osobe.